Stanice ČT3 zareagovala na druhou vlnu pandemie koronaviru a rozhodla se prodloužit vysílání nejméně do jara roku 2021. V prosinci tohoto roku by dokonce mělo dojít k rozšíření jejího vysílání.

Stanice ČT3 byla spuštěna letos v březnu

Česká televize spustila novou stanici ČT3 v březnu tohoto roku. Jejím cílem bylo pomoci starším lidem, kteří museli kvůli všude panujícímu koronaviru zůstat doma. Původně bylo v plánu, že stanice bude vysílat jen několik měsíců. Česká televize se ale nakonec rozhodla její vysílání nejen prodloužit, ale dokonce i rozšířit.

ČT3 se těšila velkému zájmu

Krátce po spuštění stanice ČT3 narostl zájem o její vysílání, což se určitě nedalo přehlédnout. Pozitivní divácké odezvy Českou televizi samozřejmě velmi potěšily. ČT3 se dokonce v rámci svého vysílacího času stala v pořadí pátou nejsledovanější stanicí v České republice. Ve skupině diváků starších 65 let dokonce třetí nejvyhledávanější. A to je opravdu úspěch! Proto je velmi zarmoutily dřívější zprávy, že se s vysíláním stanice nepočítá déle, nežli do září.

Prodloužení vysílacího času

Doposud stanice vysílala jen do 17:25 hodin v podvečer. V prosinci tohoto roku dojde ke změně vysílacího času, diváci tak stanici ČT3 a na ní vysílané pořady budou moci sledovat od 9 hodin ráno do 22 hodin večer každý den. Diváci nové stanice České televize to určitě ocení.