Kvalitní připojení k internetu je velké téma. A přesně proto se neustále ukazují nové technologie, které nám umožňují čerpat mnohem lepší a kvalitnější připojení dnes a denně. Mezi nimi je opravdu nejlepší možností optická síť.

Ta jako taková nabízí kombinaci skvělé rychlosti a stability, která vzniká už jenom na základě toho, jak je koncipovaná. Jenže ani ta nejlepší síť na světě není zcela bezchybná.

Světlo jako nejlepší přenosový prvek

Optický kabel doslova přenáší veškerá data pomocí optického signálu. Funguje to tak, že se pomocí laseru nebo LED světla posílají impulsy do speciálního optického vlákna. Díky tomu tak optická síť přenáší data se všemi výhodami, které jí mohou nabídnout možnosti světelného signálu.

Optická síť jako dokonalá možnost

Oproti celé řadě dalších věcí je optická síť naprosto dokonalou možností připojení k internetu. Hlavní výhodou, kterou vám přitom dokáže nabídnout, je vysoká rychlost spojená se stabilitou. Z této výhody přitom připojení k internetu přes optiku bude ještě dlouho těžit. Důvodem je, že jsou to právě konečná zařízení, která stále nedokáží stoprocentně využít potenciál optické sítě. Proto se tak můžeme těšit na to, že rychlosti budou ještě lepší a vyšší.

Problém je ale u dodavatelů

Jenže jak již bylo řečeno, nic není naprosto dokonalé. Z toho důvodu tak můžeme na optice najít nevýhody především v podobě náročného šíření a údržby sítě. Optické vlákno totiž nemůžeme deformovat a lámat tak, jak nám to dovolí metalické kabely. Proto tak připojení k internetu optikou potřebuje více prostoru, aby bylo možné ho efektivně instalovat. Podobné problémy přitom platí také pro samotné spoje, které se dělají za použití speciálních spojek, a navíc i komplikovanou technikou s nulovou tolerancí k chybě.