V červenci tohoto roku proběhl průzkum, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou uživatelé spokojeni s cenami, které musí platit za využívané mobilní služby. Průzkumu se účastnilo více než 500 lidí a výsledek zněl jasně: mobilní služby jsou podle většiny z nich spíše nepřiměřené a zbytečně vysoké.

Mobilní služby stojí více, nežli kolik by si uživatelé přáli

Zajímají vás konkrétní čísla? Dobře, tak s chutí na ně!

Podle 16 % dotazovaných uživatelů jsou ceny za mobilní služby velmi nepříznivé, zbytečně vysoké a nepřiměřené. 28 % dotazovaných respondentů odpovědělo, že ceny hodnotí jako spíše nepříznivé, dalších 22 % se shodlo na tom, že se jim ceny nabízené mobilními operátory zdají naprosto v pořádku a 29 % dotazovaných je hodnotí asi jako něco mezi. Zbylých 6 % účastníků průzkumu nemělo na ceny za služby žádný názor a jejich odpověděl zněla, že neví.

Kolik lidí se chystá na změnu?

I když z průzkumu vyšlo najevo, že lidé nejsou s cenami spokojení, jen 11 % z nich má v plánu s tím v brzké době něco dělat. Je to ještě o 2 % méně, nežli za uplynulé období, kdy se pro změnu kvůli nevyhovujícím změnám rozhodlo celkem 13 % uživatelů. I když lidé hodnotí ceny za nabízené služby spíše negativně, drtivá většina z nich s tím nehodlá nic dělat.