Cesnet speedtest je jedním z veřejně dostupných nástrojů pro měření rychlosti připojení k internetu. Zároveň patří Cesnet speedtest mezi jeden z nejoblíbenějších a nejpřesnějších. I když design stránky nevypadá zrovna nejsložitěji, dokáže Cesnet speedtest předložit kompletní a velice přesné informace o vašem internetovém připojení.

Jaké vlastnosti vám Cesnet speedtest ukáže a co znamenají? Na to se podíváme v dnešním článku, kde speedtest Cesnet přestavíme přes čtveřici základních hodnot.

Ping značí rychlost přenosu v sekundách

Ping je hodnotou, která značí rychlost přenosu datových paketů v sekundách. Respektive dokonce v milisekundách. V rámci pouze několika milisekund jsou počítačové sítě schopny přenést rovnou ohromné počty datových paketů. A to je jednou z vlastností, kterou speedtest rovně měří. Ping někdy můžete v českém názvu poznat jako odezvu.

Jitter je méně viděná vlastnost, kterou Cesnet speedtest nabízí

Jitter znamená velikost výkyvu internetového připojení. Po dobu kdy se testuje se zároveň mění i rychlost připojení a na základě velikosti výkyvů dokáže Cesnet speedtest propočítat hodnotu zvanou jako Jitter. Platí zde pochopitelně, že čím menší je výkyv připojení, tím menší je hodnota Jitteru.

Download a upload jsou základními parametry

Download je v češtině rychlost stahování. Značí to rychlost, jakou je vaše internetové připojení schopné stahovat data ze vzdálených míst na internetu. Rychlost se měř v megabitech za sekundu a nejvyšší současnou jsou rovnou terabity.

Upload potom značí naopak rychlost nahrávání dat na vzdálená místa. Využijí jej především streameři a lidé co přes internet pracují. Rychlost odesílání dat je zároveň často menší, než nahrávání. Je to dáno technickým řešením starších druhů připojení.