V praxi není žádným problémem najít porovnání připojení k internetu od různých poskytovatelů, nebo také porovnání připojení k internetu co se týče tarifů, které poskytují. Jenže také můžeme velice jednoduše na porovnání připojení k internetu nahlížet ze zcela jiného pohledu.

Jak jednotlivé tarify, tak i možnosti, které mají poskytovatelé, jsou determinovány hlavně tím, o jakou technologii se jedná. Naše porovnání připojení k internetu tak rozhodně nebude standardní záležitostí. Naopak vám ale porovnání připojení k internetu nabídne základní informace o to, jaké charakteristiky mají jednotlivé technologie.

Dokonalé připojení optickým kabelem

Samotné pevné připojení k internetu optickým kabelem je ve všech uživatelských parametrech jednoduše dokonalé. Můžete se spolehnout na opravdu vysoké rychlosti a stabilita připojení je také na výborné úrovni. Jenže také optický kabel vám přináší limity. Hlavním z nich je, že připojení k internetu přes optiku rozhodně nemůžete využít vždy. Právě nákladnost šíření sítě je základem problémů.

VDSL připojení jako zlatý střed

Rozhodně zlatou střední cestou u nás je připojení k internetu pomocí technologie VDSL. Stabilita připojení zde může být drobným problémem a také rychlosti nejsou úplně dokonalé. Ale rozhodně se jedná o kvalitní připojení k internetu, které vám především nabídne širokou dostupnost. Pokrývá více jak devadesát procent bydlišť v České republice!

Alternativa v podobě internetu vzduchem

Rozhodně nesmíme zapomenout také na alternativu, kterou je internet vzduchem. Jedná se o připojení, které je kompletně řešeno bezdrátovou technologií. Pro některé špatně dostupné oblasti tak může být jedinou možností, kdy si zajistit pevné připojení bez limitů. Úskalím je ale rozhodně nejhorší stabilita i rychlosti z tohoto srovnání.