ISDN je světovým standardem komunikačních sítí, díky kterým mohou být navzájem kompatibilní například příklady, kdy se uskutečňuje volání z Kanady do České republiky, nebo dokáží zpracovávat servery v Asii data z připojení k internetu stejně, jako to dokáže server v Jižní Americe nebo Evropě.

ISDN je tak nedílnou součástí světové komunikace, protože bez něj se neobejdeme. Také jeho zkratka ISDN znamená integrated services digital network, nebo digitální síť integrovaných služeb. Kolem ISDN se ale točí neuvěřitelný počet různých pojmů. A právě ty pojmy, které nejčastěji při povídání kolem ISDN budete potkávat, si představíme právě dnes.

Co je to pojem kanál?

U různých druhů přípojek ISDN můžete často potkávat pojem kanál. Kanál nutně neznamená připojení k internetu. V technickém názvosloví kanál představuje libovolnou komunikační cestu, kterou se data ve formě signálu předávají na vzdálená místa. Součástí kanálu není jenom komunikační cesta jako taková, ale dokonce i zařízení jako dekodéry či přijímače, které zpracovávají signál na začátku a konci kanálu.

Signál neznamená sílu připojení

V ISDN často najdete spojené pojmy kanál a signál. Automaticky se nám vybaví síla signálu, a tak čekáme, že podobnou informaci ponese i signál zmíněný u ISDN. V tomto případě je ale signál jakýkoliv fyzikální veličina, kterou předáváme správu. V rámci připojení k internetu to může být třeba napětí v polovodičových obvodech, nebo světelný laser v optické síti. Jen pro zajímavost, v lidské komunikaci je pak signál kupříkladu hlas.

ISDN přípojka není jenom jedna

Najít také můžete nejen pro připojení k internetu celou řadu ISDN přípojek. Některé přípojky slouží jako koncové body přímo pro osobní zařízení, u jiných je to naopak libovolný uzel na rozvodně nebo síti jako takové.