Výpadek internetu zažil snad úplně každý – a nejen jednou, viďte? Pakliže internet potřebujete například pro přehrávání internetové televize, pak může být výpadek připojení velmi nepříjemný a otravný. Věděli jste, že můžete u svého poskytovatele nárokovat slevu?

Výpadek internetu a nárok na slevu

Skutečnost, že můžete u svého poskytovatele internetových služeb žádat o slevu v případě, kdy dojde k výpadku, je určitě velmi zajímavá a vy jistě chcete vědět, kdy máte na slevu nárok a co pro její získání musíte udělat.

Nárok na slevu máte v případě, kdy není možné se v rámci výpadku internetového připojení k internetu připojit vůbec, nebo jen omezeně. Nutné ale je, aby za výpadek internetu mohla závada technického nebo provozního charakteru na straně operátora, který vám internet poskytuje.

Operátor musí problém řešit

V případě výpadku internetu, kdy bude chyba na straně poskytovatele, musí operátor začít tuto situaci neprodleně řešit, problém odstranit a měl by vám nabídnout snížení částky, kterou měsíčně za internet platíte. Stejně tak je možné se s vaším operátorem domluvit a využít možnost poskytnutí služby náhradním způsobem, bude-li to samozřejmě technicky možné.

Co musíte udělat?

Pakliže dojde k výpadku, kontaktujte svého poskytovatele a nahlaste potíže. Že služba nefungovala tak, jak fungovat měla, musíte reklamovat nejpozději do dvou měsíců od úplného nebo částečného výpadku, po uplynutí dvou měsíců se operátor nemusí vaší stížností zabývat. V reklamaci je zároveň nutné uvést, že požadujete snížení celkové ceny.