Pokud nejste již opravdu pokročilí uživatelé počítačů, tak rozhodně nepřicházíte s pojmem MAC adresa vůbec do kontaktu. Jenže přitom si nemůžete všímat toho, že je všude kolem nás a je především zásadním důvodem, proč můžeme využívat celou řadu důležitých protokolů hlavně v rámci internetu a sítí.

Samotná MAC adresa se přitom přiděluje zkrátka všem zařízením, která splňují zásadní podmínku. A to tu, že disponují síťovou kartou, která umožňuje internetové připojení nebo připojení do sítě.

Jak MAC adresa vypadá?

Adresa MAC je velice složitá, a upřímně nikdo si ji standardně nepamatuje. Jedná se o adresu, která je tvořena standardně šesti páry hodnot. Ty jsou zapisovány v kombinaci čísel a písmen tak, jak to umožňuje šestnáctková číselná soustava používaná právě pro MAC adresy, nebo v rámci připojení k internetu také u IP adres verze 6.

Nepostradatelná pro komunikaci v síti

Pro většinu lidí by se mohlo zdát, že je samotná IP adresa vším, co potřebujeme pro komunikaci v síti. Jenže to je ohromný problém. Ať už se bavíme o komunikaci v rámci lokální sítě, nebo celosvětové sítě jako internetové připojení, tak bez MAC adresy běžná zařízení nemohou fungovat. Důvod je, že se v rámci klíčových síťových prvků tvoří tabulky, které se dají pojmenovat jako jakési rozcestníky. Ty právě přidávají IP adresy k unikátním MAC adresám.

Odkud se vůbec MAC adresa bere?

MAC adresa je zcela unikátní. Je to založeno na tom, že je generována na základě fyzické konfigurace počítače a má ji přidělenou přímo fyzická síťová karta. To je zásadní rozdíl mezi IP adresou, která se v rámci sítě může ukázat opakovaně u jiných zařízení. Jenže MAC adresa zcela naopak musí v síti zůstat vždycky tou jedinou a zcela unikátní hodnotou, jinak dojde ke komunikačním problémům.