Stížnosti na operátory musí Česká telekomunikační úřad řešit dnes a denně. V poslední době ale stížností přibývá, zákazníkům se ani trochu nelíbí nekalé praktiky i neprofesionální jednání zaměstnanců – ať už na telefonních linkách, nebo přímo v kamenných prodejnách.

Stížnosti na operátory se týkají nekalých praktik i neprofesionálního jednání

Problémy s operátory, respektive nespokojenost ze strany zákazníků, jsou bohužel tématem, které se řeší prakticky pořád. V poslední době se naštvaní zákazníci obracela na ČTÚ s případy, které se týkaly nekalých praktik při uzavírání smluv.

Bohužel až příliš často zákazníci upozorňují na to, že ceny nebo podmínky sjednané na pobočce s pracovníkem daného operátora ve skutečnosti neodpovídají reálně poskytovaným službám. Není se čemu divit, že se proti tomu zákazníci ozývají, vždyť to je celé špatně.

Operátoři to na zákazníky zkouší

ČTÚ čelil stížnostem, kdy se zákazníkům nelíbilo, že jim například operátor zamlčel, že je nabídka časově omezená. Jiní zase přišli se stížností, že jim byly ze strany operátora prakticky pod nátlakem vnucovány služby, které nepotřebovali a nechtěli.

Časté stížnosti na operátory upozorňují na jediné: operátoři to na zákazníky zkouší a v mnoha případech jim jejich nekalé praktiky bohužel vychází.

Pozor na ochrannou lhůtu

Zákazníci si bohužel mnohdy neuvědomí, že je rozdíl, jestli smlouvu s operátorem uzavřeli po telefonu, nebo jestli ji uzavřeli osobně na některé z prodejen a poboček daného operátora. Pakliže totiž byla smlouva uzavřena na pobočce, neplatí ochranná lhůta a to znamená, že zákazník nemůže od smlouvy odstoupit v následujících čtrnácti dnech, jako je tomu u smluv, jež se sjednávají po telefonu.

Místo odstoupení od smlouvy tak přichází na řadu podání reklamace a v případě, že bude reklamace ze strany operátora zamítnuta, následuje podání stížnosti na Českém Telekomunikačním Úřadě.