Spotřeba mobilních dat v roce 2018 oproti roku 2017 stoupla o dvojnásobek. Objem přenesených dat se pohybuje okolo 369 petabytů – přes fixní LTE se přeneslo celkem 234 PB, u mobilních služeb poté hovoříme o zbývajících 135 PB.

Dvojnásobná spotřeba mobilních dat

Oproti roku 2017 překonal rok 2018 v objemu spotřebovaných mobilních dat hned dvojnásobně. Spotřeba mobilních dat vzrostla u mobilních služeb o 57 % a u fixního LTE dokonce o neuvěřitelných 163 %.

V České republice je v současné době cca 7,98 milionů SIM karet, které využívají mobilní internet. Co se konkrétního objemu v průměru na jednu SIM kartu týče, mluvíme o 1,23 GB dat na jednoho uživatele.

Stále máme jedny z nejdražších mobilních dat

Ačkoli Česká republika stále patří k zemím, kde za mobilní data platíme nejvíce, spotřeba i tak nadále roste. Z toho plyne, že  jsou uživatelé ochotni přimhouřit oči nad vysokými cenami za nabízené služby, aby mohli využívat pohodlí v podobě možnosti připojení k internetu prakticky kdykoli a odkudkoli.