WWW (World Wide Web)

WWW je zkratkou anglického výrazu „world wide web“ neboli celosvětová síť. Jedná se o označení pro strukturu internetu, díky které máme přístup ke vzdáleným datům a souborům

Historie a vznik WWW

Dnes celosvětově nepostradatelný fenomén má svoje kořeny ve švýcarském CERN. Zde vznikl jazyk HTML a s ním i HTTP protokol, které jsou dodnes základním pilířem internetu, a to vše se podařilo spustit v historicky prvním internetovém prohlížeči s názvem WorldWideWeb. Od té doby se myšlenka celosvětové datové sítě stala středem pozornosti a byla zdokonalena až do dnešní podoby internetu.

DNS a protokoly

Pokud přistupujeme na stránky, tak používáme takzvané doménové jméno, které náš prohlížeč odesílá na takzvané DNS servery („Domain name server“). Ty nám pak ulehčují ohromné procento práce tím, že překládají název do strojní IP adresy a zprostředkují odesílání a příjem dat ze vzdáleného pevného bodu na internetu. Celá tento proces se děje pod protokolem http („hyper transfer protokol“) anebo pod dnes již standardním šifrovaným zabezpečením, některým z protokolů https. Potkat se s ním můžeme již téměř všude, ale je neodmyslitelným standardem u internetových stran, kde vyplňujeme jakékoliv přihlašovací či citlivé údaje.

lížet dokumenty a další zdroje pod identifikační značkou URL.

Ověřte si dostupnost připojení k internetu

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami