Stream

Pojem stream nás ve světě informačních technologií může velice často mást. Je totiž na míle vzdálený od mnohem populárnějšího názvu streaming a jeho význam je také zcela odlišný.

Stream je veškerý tok dat

Pokud se budeme bavit o streamu v rámci informačních technologií, tak se bavíme o datovém toku s charakteristickými prvky. Tím prvním důležitým prvkem je, že stream vždy obsahuje jak datový výstup, tak i datový vstup. Lze jím přenášet nejen data v podobě souborů v rámci pevného disku, ale streamem se rozumí také například vedení informací při pohybu myší či použití klávesnice. Stejně tak lze za stream považovat připojení k internetu či připojení k internetové televizi.

Různé druhy streamů

Streamů jsou různé druhy, ale většinou jsou charakterizovány několika důležitými prvky. Tím jedním je již zmíněný vstup, kde tok dat začíná a je značený v počítačovém jazyce pomocí čísla 0. Na konci každého datového toku je pak standardně dvojice výstupů. A to výstup standardní a takzvaný výstup chybový, fungující jako „zadní vrátka“ při špatném vývoji funkce.

Specifickým typem streamu je takzvaný „costream“ počítající s nekonečným proudem dat. Jako známý zástupce streamu se dá považovat například příkaz ping, sloužící k měření odezvy internetového připojení.