Optický internet

Optický internet je jednou z nejmodernějších technologií internetového připojení na světě. Vyjímá se především vysokou rychlost a mnohem větší stabilitou, než předchozí technologie internetového připojení.

Jak optický internet funguje?

Víte o tom, že neznáme větší rychlost, než je rychlost světla? A přesně tak funguje i optický internet. V centru optického internetu funguje takzvané optické vlákno. Jedná se o vláknu v kabelu, které je uzpůsobené k přenosu světelného signálu. Díky tomu jsou data a internet přenášena opravdu donedávna netušenou rychlostí.

Uzavřený tok světelného signálu má navíc tu výhodu, že nemá na rozdíl od elektrických impulsů tendenci jakkoliv kolísat. Tím pádem je optické připojení nejen rychlejší, ale také mnohem stabilnější připojení k internetu.

Jaké má optický internet slabiny?

Jedinou slabinou je vlastně i jeho zásadní výhoda. Vlákno přizpůsobené pro vedení optického signálu je velice efektivní, ale také velice citlivé. Jakékoliv zlomení a porušení kabelu vede nenávratně ke ztrátě připojení k internetu a nestačí jen spojit vlákna, jako bychom to například udělali u běžného kabelu.

K propojení optického vlákna v rámci připojení k internetu slouží speciální přípojky, které zaručí, že citlivý světelný tok bude stabilní i nadále.

Ověřte si dostupnost připojení k internetu

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami