Megabit

Megabit je základní jednotka používaná při popisování rychlost stahování a nahrávání dat v prostředí internetu a počítačových sítí. Je specifickou jednotkou a velice často se plete s megabajtem.

Megabit versus megabajt, kde je rozdíl?

Jedná se v obou případech o jednotky, které určují velikost dat. Jediným zásadním rozdílem v jejich rozeznávání je jejich zápis. Větší megabajt se totiž píše vždy zkratkou s velkými písmeny neboli „MB“. Oproti němu menší megabit se naopak píše jen s prvním velkým písmenem „Mb“. Zásadní rozdíl je ve velikosti obou zmíněných zkratek. Megabit se totiž do megabajtu vejde dohromady osmkrát. Pokud tedy potřebujete stáhnout například 100 megabajtů, tak je potřeba vydělit rychlostí megabitů celkem osmkrát a pak teprve dostaneme dobu, za jak dlouho jsme schopni soubor zpracovat.

Důvod vzniku a užívání megabitu

Proč vůbec taková veličina vznikla? Je to naprosto jednoduché. Už v prvotních počítačích byly paměti naprosto odlišné a místo stovek a tisíc gigabajtů dat jsme pracovali jen s několika málo megabajty. V tak malém měřítku tak megabit měl svůj velký význam. Při zapisování rychlosti internetového připojení se pak megabity používají k jednoduššímu zápisu hodnoty. Představte si, jak by vypadal zápis rychlosti ve znění 10 MB*10-8 namísto klasického zápisu v jednodušších celých číslicích v megabitech.

Ověřte si dostupnost připojení k internetu

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami