Prodlužování smlouvy bez souhlasu zákazníka je velmi často diskutované téma, které se hodně řeší i v současné době. Ačkoli pravidla zní jasně a upozorňuje na to, že operátoři nesmí bez souhlasu zákazníků jejich smlouvy automaticky prodlužovat, červený operátor Vodafone tohle ustanovení nerespektuje a nedodržuje.

Prodlužování smlouvy bez souhlasu

Ustanovení zákona o elektronických komunikací má za cíl ochránit zákazníky před automatickým prodlužováním smluv, jež byly uzavřené na dobu určitou. U každého operátora vždy uzavíráte smlouvu na určitou dobu, zpravidla se jedná o dvouroční lhůtu.

Ustanovení udává operátorům povinnost informovat zákazníka o blížícím se ukončení smlouvy takovým způsobem, kterým mu zasílá vyúčtování. Toto oznámení je povinen zaslat nejdříve tři měsíce a nejpozději jeden měsíc před uplynutím smlouvy.

Zákazník musí dát souhlas

Pokud zákazník nedá operátorovi prokazatelný souhlas k tomu, aby jeho smlouvu nadále prodloužil na dobu určitou, automaticky jeho smlouva přechází na dobu neurčitou.

U Vodafone byl ale postup trochu jiný. Své zákazníky sice operátor o blížícím se konci jejich smlouvy informoval a to dokonce ve stanovené lhůtě, což je samozřejmě v pořádku. Následně ale jejich smlouvu na dob určitou prodloužil na prvotním souhlasu ve smlouvě, kterou zákazníci podepsali při uzavření závazku.

Uzavřeli jste smlouvu po 2.9.2017?

Pakliže jste u Vodafone, nebo kteréhokoli jiného operátora, uzavřeli smlouvu po 2.9.2017 a nesouhlasíte s jejím automatickým prodloužením, máte nárok na to, abyste žádali bezplatné ukončení svého závazku. Pakliže vám operátor nevyjde vstříc a závazek vám bezplatně neukončí, můžete jeho rozhodnutí reklamovat. Pokud se ani nadále nebude nic dít, máte právo na to, předat vše ČTÚ, který se o další kroky postará za vás.