Dnes již máme na naprosté většině míst v České republice příjemnou možnost volby, jaké druhy připojení budeme v rámci domácností i firem používat. Mezi nimi je optické připojení něčím, co rozhodně znamená standard vysoké kvality. Není ale jediným připojením, které budeme mít standardně k dispozici.

Zcela naopak se nám bude stávat, že bude optické připojení dostupné na mnohem menším množství míst, než je tomu kupříkladu u DSL založených technologií. My si dnes ale povíme především to, proč je optické připojení v současnosti to nejlepší pevné připojení na trhu.

Vysoká stabilita připojení za všech okolností

Abychom mohli pochopit výhody optiky, tak musíme dobře znát nejdříve jeho funkci. Zásadním rozdílem je, že se zde signál šíří za pomoci speciálního optického vlákna. To nahrazuje jinak polovodičové spoje, které distribuují kupříkladu VDSL internet.

Jenže problémem je, že polovodičové materiály mají svoje momentální fyzikální dovednosti ovlivněny výrazně tím, v jakých podmínkách jsou. to ale není problém, který řeší optické vlákno. Zcela naopak je optický internet mnohem efektivnější v tom, že neustále přesouvá data za víceméně konzistentních podmínek.

Rychlosti, které optické připojení nabídne

Druhým důvodem není pochopitelně nic jiného než samotná rychlost. Zatím co VDSL technologie mají svůj strop stabilního připojení v desítkách a stovkách megabitů, tak v případě připojení přes optický kabel najednou můžeme počítat dokonce s hodnotami gigabitovými. Pravda je, že takové kapacity připojení k internetu rozhodně nedokáže využít každý stoprocentně. Na druhou stranu ale aplikace a hry, které v současnosti používáme, mají požadavky tak vysoké, že pro mnohé se může stát i gigabitový internet zásadní výhodou v práci i zálibách.