Optický internet je nejmodernějších technologií veřejného připojení k internetu, kterou v současnosti máme nejen u nás, ale také po celém světě. Spousta výhod, které optický internet má, vycházejí z odlišného druhu přenosu signálu. Vedle toho je ale pochopitelně spousta nových změn také na poli datové struktury, což může pro internet optikou znamenat nejen vyšší kvalitu, ale především rychlost a stabilitu celého připojení.

V rámci dnešního článku si představíme ty nejdůležitější výhody, které internet optikou má vůči starším druhům připojení. A především, uvedeme jeho zásadní zdokonalení, které stojí za drobný příplatek, který optický internet stojí.

Optický internet nabízí stabilní připojení za všech okolností

Zásadní výhodou je fakt, že nejsou v žádném případě ovlivňovány vlastnosti sítě okolními podmínkami, jako je to běžně u starších telefonicky založených sítí. Zatím co polovodičové sítě mají tendenci ztrácet vlastnosti připojení k internetu v nepříznivých podmínkách, tak zcela naopak internet optikou tyto vlastnosti neztrácí. Optický signál jednoduše funguje za všech podmínek stále stejně, jediným rizikem je pochopitelně fyzické poškození kabeláže jako takové.

Vysoká rychlost připojení

Optický signál dokáže přenášet data mnohem rychleji než předchozí technologie připojení k internetu. To znamená, že se můžete spolehnout minimálně na rychlosti ve stovkách megabitů, které pro současné potřeby stačí. Pokud ale máte vyšší potřeby, tak můžete využít i rychlostí, které dosahují i několika gigabitů.

Neřešte vzdálenosti od hlavního centra

Optický internet je v současnosti zastoupený především ve velkých městech. Je šíření je totiž značně komplikovanější než kupříkladu u VDSL. Telefonní sítě ale mají jeden základní nedostatek. A tím je fakt, že čím dále je zařízení od vysílacího centra, tím vyšší jsou ztráty dat a signálu. Oproti tomu připojení k internetu před optický kabel tento neduh vůbec nemá.