Červený mobilní operátor Vodafone v nedávné době čelil mnoha stížnostem ze strany zákazníků, kteří se odvolávali na ČTÚ ohledně pro ně nevýhodného pozměnění smlouvy. ČTÚ má ale svázané ruce, podle něho totiž operátoři skutečně mohou jednostranně změnit smlouvu a to i za předpokladu, že bude pro jejich zákazníky nevýhodná.

Vodafone změnil podmínky

Červený operátor změnil tarifikaci hovorů. Zatímco dříve si hovory účtoval po vteřinách, nově si chce hovory účtovat po minutě. A to se jeho zákazníkům nelíbí, proto se rozhodli ozvat a vyjádřit tak svůj nesouhlas.

Zákazníci Vodafone se obrátili na Český telekomunikační úřad a žádali ho, aby operátorovi tuhle změnu zakázal. Chtěli zachovat původní způsob účtování. Bohužel ale neuspěli, protože podle ČTÚ má operátor právo na jednostrannou změnu smlouvy.

Pokud se vám to nelíbí, můžete od smlouvy odstoupit

Podmínkou operátora je, aby vás o změnách informoval a to nejpozději měsíc předtím, nežli změny nabudou své platnosti. Informaci o změně má také povinnost zveřejnit na svém webu a na provozovně.

Pokud uživatel se změnami nesouhlasí, můžete odstoupit od smlouvy a tu bez jakýchkoli sankcí ukončit.