Optický internet je právem považovaný za aktuálně nejdokonalejší technologii připojení k internetu, kterou můžeme využívat. Jedná se o technologii, která dokázala zúročit hlavně odlišný přístup k celému posílání signálu.

Stejně jako tako kterákoliv jiná novinka ale má pochopitelně svoje výhody, ale také nevýhody. Dnes se přitom podíváme na zoubek optickému internetu z pozitivní i té negativní stránky.

Optický internet a jeho parádní rychlost

Zásadní výhodou je rychlost připojení k internetu, kterou nám dokáže optický internet v dnešní době bez problémů nabídnout. Díky svojí rychlosti je rozhodně optický internet tím nejlepším mezi mnoha konkurenty. Důvodem je, jak již bylo zmíněno, že se zde nepoužívají klasické vodiče, jako to má například internet kabelem pomocí VDSL.

Namísto toho je používán světelný impuls ve speciálním optickém vlákně, který dokáže přenášet rychlostí, kterou v současnosti domácí počítače plnohodnotně ani nedokáží využít. S tím je pak spojená další extrémní výhoda, kterou je stabilita. Zatím co jiné připojení k internetu mohou ovlivnit okolní podmínky, tak v případě této technologie je ovlivnění vnějšími podmínkami víceméně nereálné.

Nevýhodou je náročnost a dostupnost

Pokud se ale podíváme na nevýhody, tak optický internet není ani v dnešní době dostupný tak, jak bychom si mohli představovat. Dostává se sice už i do obydlenějších částí menších měst, ale stále v porovnání třeba s VDSL prohrává na plné čáře.

Důvodem je hlavně to, že připojení k internetu pomocí optiky je technologicky náročné na šíření, ale dokonce i na samotnou údržbu. Všechny svoje výhody, které optický internet bez problémů nabízí běžným uživatelům, tak do značné míry naopak kompenzuje nevýhodami, které cítí jeho poskytovatelé a distributoři.