Optický internet je v současnosti všeobecně nejlepším připojením k internetu, které můžeme v rámci domácností používat. Nabízí nám spoustu výborných vlastností a možností, mezi které například patří vysoká stabilita či rychlost, přičemž nevýhod má rozhodně mnohem méně.

Přitom je cena připojení k internetu pomocí optiky víceméně skoro stejná, jako u starších technologií. Díky tomu tak není problém optický internet všeobecně používat a také je to důvod, proč je optický internet v současnosti nejvyhledávanější a nejpožadovanější pojem v rámci různých druhů připojení k internetu. Pojďme se společně podívat na to, jaké hlavní výhody a nevýhody optický internet má.

Hlavní nevýhoda? Menší dostupnost a drahá síť

Pokud začneme od nevýhod, tak bychom zmínili především menší dostupnost, kterou připojení k internetu optickým kabelem má. Nenajdeme jej většinou v malých městech a vesnicích, takže pokud chceme užívat optický internet, tak musíme bydlet ve větších městech. To je opravdu jediná zásadní nevýhoda, která plyne pro uživatele.

Z pohledu zprostředkovatele a vedení sítě je optické připojení k internetu drahé a komplikované na rozšíření. Oproti technologiím VDSL je jeho rozšíření a správa mnohem složitější a citlivější. Což je právě i důvodem, proč je méně dostupný veřejnosti.

Rychlost a velká stabilita, kterou VDSL nemá

Na druhou stranu je potřeba říct, že odlišná technologie šíření signálu a dat je důvodem, proč je tak efektivní. Šíření dat pomocí optického signálu je tak cestou k tomu, abyste mohli využívat připojení k internetu, které vám optický internet nabízí. Není jednoduše ovlivněno okolními podmínkami jako je teplota nebo počasí. To může jednoduše ovlivnit polovodičové sítě, ale dobře zastíněný optický signál rozhodně ne. Díky tomu je optický internet extrémně rychlý, přičemž nemá problémy se stabilitou datového toku.