IP adresa je velice komplexní záležitostí, která má neuvěřitelné množství nastavení a využití dokonce i v rámci tak moc malých oblastí, jako může být lokální síť v domácnosti nebo firmě. Přitom ale nastavení nemusí být úplně jednoduché.

Dnes se tak podíváme na několik specifických věcí, které jsou spojeny s nastavením IP adresy a jejím vhodným použitím přímo uvnitř lokální počítačové sítě.

IP adresa a maska podsítě

Velice důležitou součástí samotné IP adresy je další adresa, kterou je takzvaná maska podsítě. Má také čtyři číselné hodnoty oddělené tečkou a pro připojení k internetu je důležitá hlavně proto, že specificky rozděluje celou adresu na síťovou a klientskou část. Tam, kde jsou hodnoty plné (je zde 255) se ocitá síťová adresa, zbytek je potom adresou klientskou.

Určení adresy pro správný rozsah

Rozsah sítě je velice specifickou záležitostí hlavně z pohledu takzvaného plýtvání adresami. Připojených zařízení může být standardně hlavně 253, jenže to hlavně v rámci domácích sítí nikdy nevyužijeme. Proto tak můžeme pomocí online kalkulátorů určit masku podsítě tak, abychom mohli užít jenom určitý počet adres podle toho, kolik jich očekáváme. Doma přitom například více jak dvacet adres běžně nevyužijeme. To je hlavně z pohledu připojení k internetu velice účelnou a kvalitní ochrannou metodou.

Nejde o jednoduché počty

IP adresa a maska podsítě jsou společně svázány tím, že hodnoty musí odpovídat. Pokud to tak nebude, tak vám standardně síťová zařízení nepovolí tyto hodnoty vůbec vyplnit. Pokud jde o ruční počítaní, tak v rámci připojení k internetu můžete najít desítky dobrých návodů. Mnohem jednodušší je ale použít online aplikace, kde jen zadáte základní adresu a počet očekávaných klientů, a vše ostatní již bude dopočítáno automaticky.