Pevný internet je bez jakýchkoliv pochyb už automatickou součástí všech moderních domácností. Bez připojení k internetu si totiž nedokážeme představit možná ani jediný nás všední či pracovní den. I pevné připojení k internetu ale pochopitelně můžete najít s opravdu velkými kvalitativními rozdíly a pochopitelně i v různém cenovém rozsahu.

Na jedné straně můžeme mít opravdu levný pevný internet, který postačí dokonale všem základním uživatelským potřebám. Vedle toho pak pevné internetové připojení pro naprosto základní užívání připojení k internetu například pro seniory a v neposlední řadě také velice rychlý a efektivní pevný internet, kupříkladu optickým kabelem. Právě pevné připojení k internetu optickým kabelem, a jaké výhody vám dokáže tato technologie přinést, bude podnětem pro dnešní článek.

Ohromná rychlost, která postačí pro všechny účely

Pevný internet pomocí optického kabelu je věcí, která prozatím přesahuje možností domácích počítačů. Pročpak? Protože se uvnitř optického kabelu signál předává pomocí laseru ve skelném vlákně. Rychlost světla, jak je všeobecně známo, je ta nejvyšší kterou známe. Foton je tak dokonalým nosičem dat, protože dosahuje mnohem větší rychlosti, než by se nám kdy podařilo za použití vodičových či polovodičových technologií.

Na druhé straně je tu i prostor pro zlepšování počítačů. Potenciál připojení k internetu optickým kabelem je neskutečný a tak pochopitelně největší limitaci klade sám počítač, který prozatím plně neumí využít potenciálu optiky.

Stabilita na zcela jiné úrovni

Vedle toho ale můžeme počítat tak s vysoce stabilním připojením. Zatím co na klasické vodičové a polovodičové metody má vliv okolí, teplota a podobně, tak na optický kabel ne. Nevýhodou je, že je optický kabel velice citlivým na jakékoliv poškození a pochopitelně je komplikací, když se poškodí jeho struktura. Rozhodně se ale i přes jeho citlivost bavíme o připojení k internetu budoucnosti, které se ze scény jen tak nestáhne.