Test rychlosti připojení je jedna z funkcí, kterou vám na internetu nabízí celé desítky webových stránek a občas dokonce i sami poskytovatelé připojení. Základní funkcí je, aby test rychlosti internetového připojení dokázal kompletně projít základní funkce vašeho připojení a v přehledném výsledku vám je poskytl.

Kvalitní test rychlosti internetového připojení se neomezuje pouze na samotné dvojice čísel stahování a nahrávání, ale je schopný poskytnout i spoustu dalších informací. Jaké informace to mohou být, jak a které testy se vyplatí použít?

Pokud můžete, užívejte test rychlosti připojení od poskytovatele

Není to náhoda, že spousta poskytovatelů na stránkách používá svůj vlastní test rychlosti internetu nebo nabízí ideální test od někoho jiného. Důvodů je hned několik. Tím prvním je, že některé testy mohou na základě svého nastavení užívat zkreslené informace. Týká se to především vzdáleností testovacího serveru, nebo technologií připojení. Žádný test rychlosti připojení vám neukáže nereálná data, ale opravdu kvalitní a přesné informace získáte od doporučených testů.

Co značí základní ukazatele?

Co to vůbec jsou hodnoty jako download či upload? Je to jednoduché. Hodnota download ukazuje v megabitech, případně gigabitech za vteřinu, jakou rychlostí je vaše připojení schopné stahovat data z internetu. Data se nestahují jen, kdy se fyzicky stahuje soubor, ale také při každé návštěvě webové stránky či při sledování libovolných médií. Je tak základní jednotkou, která určuje rychlost připojení, a proto je i hlavním výsledkem pro test rychlosti internetu.

Oproti tomu upload je hodnotou ve stejných jednotkách, která značí rychlost, kterou dokážete data naopak sdílet pro ostatní. Tedy nahrávat na internet. V případě staršího připojení ADSL je upload vždy ta menší hodnota a také proto se ADSL považuje za starší a méně kvalitní typ připojení.