Kdykoliv se připojíme k internetu, tak se můžeme dostat do nepříjemné situace. Tou mohou být cílené útoky, které jako následek mají ztrátu osobních dat, přístupů, identity a mnohé další. Vedle toho se ale poměrně dost běžné, že útoky naopak nejsou cílené, ale náhodné.

Proti všem takovým útokům přitom používáme jenom některé možnosti ochrany, které jsou jako celek schopny zastavit většinu útoků, každý ale trochu odlišnou metodou. A firewall je právě jedním z těch vůbec nejdůležitějších.

Inteligentní filtrování komunikace

Představme si situaci, kdy v rámci připojení k internetu navštívíme různé webové stránky. Přitom na povrchu, frontend, bude jenom malá část dat jinak spojená s celkovou komunikací. Na pozadí se ale může najít komunikace, které může být škodlivá. A to tím, že je z neověřeného zdroje, nebo putuje na jiný port, než by měla.

V ten moment přichází na řadu samotný firewall, který pro připojení k internetu znamená jednu ze základních bezpečnostních funkcí. S jeho pomocí totiž můžeme poměrně dost jednoduše eliminovat nesprávnou či nechtěnou komunikaci.

Firewall na mnoha možných úrovních

Přitom firewall je sice jeden název, ale stejně tak je možné jej provozovat na mnoha úrovních. Bez rozdílu na tom, jestli používáme internet kabelem nebo bezdrátový internet, tak můžeme aplikovat firewall na úrovni operačního systému, antiviru a nebo dokonce také takzvaný hardwarový firewall.

Každý typ, který přitom můžeme využít, je něčím odlišný a specifický. Všechny ale přitom mají pro bezpečí při připojení k internetu stejný význam a účel. Mohou se ale lišit efektivitou. Firewall na hardwarové úrovni blokuje komunikaci nejen v počítači, ale také v rámci sítě. Vedle toho firewall v rámci antiviru zase může pracovat s velice rozsáhlou a kvalitní databází.