Optický internet je nejmodernější technologií internetového připojení a navíc v mnohých ohledech překonává veškerá úskalí a veškeré limity do nynějška používaných technologií bezdrátových i pevných připojení. Optické internetové připojení je ve všech ohledech mnohem dokonalejší a jeho jedinou nevýhodou může být snad jen jeho náchylnost k poškození.

V dnešním článku si představíme, proč je optický internet tak průkopovou a kvalitní technologií a proč je optické vlákno nejlepším současným přenosovým médiem.

Napadá vás něco rychlejšího než světlo?

Optický kabel, jak už samotný název napovídá, je specifický druh křemičitého vlákna s průhledností a velkou propustností signálu. Optický internet ale nemá signál limitovaný různými elektronickými impulsy a podobně, ale čistým přenosovým médiem pro nejrychlejší připojení k internetu je světlo. A zeptáme se vás na rovinu, znáte něco rychlejšího, než je světlo?

Optický internet neovlivňuje počasí

Na různé vodiče i polovodiče, které byly do nynějška hlavním přenosovým médiem, působí přímo teploty okolí i jejich samotných. Vodič s vyšší teplotou ztrácí vodivost a tím pádem i rychlost přenosu a polovodiče to mají rovněž podobně. Optické vlákno ale může být na jakékoliv straně běžné teplotní stupnice a světelný impuls tím zůstane neomezený. Optické připojení k internetu je tak stálé a bez výpadků za každého počasí.

Optický internet je bezúdržbový a bez ztráty síly signálu

Bude to znít jako ironie, ale vážně platí, že dokud nepřekopne někdo optický kabel, tak je optické připojení k internetu téměř bezchybné. Dokáže připojení k internetu přenášet na libovolně velké vzdálenosti, a to například bez ztráty signálů, což je u energeticky závislých médiích založených na vodičích problém, kterému se nedá nijak vyhnout. Tak co, věříte už ve výhody optického internetu a jeho kladné vlastnosti?