V rámci spousty tarifů, které nám nabízejí připojení k internetu, internetovou televizi, telekomunikační a další služby, se často můžeme potkat s nepříjemnostmi, které propojení těchto technologií může způsobit. Právě HD internet je ale jednou ze služeb, které dopady křížení některých služeb mohou víceméně zcela eliminovat.

Jedná se o druh služby, která je uzpůsobena pro užívání internetové televize společně s klasickým připojením. HD internet není jenom otázkou správné kapacity. Zcela naopak nám dokáže HD internet nabídnout dokonce specifické technické řešení.

Záznamová média na cestě

Standardně funguje internetová televize i standardní pevné připojení tak, že se automaticky oslovují cílové servery někde na světě a z nich jsou postupně stahována data směrem do vašeho lokálního úložiště. Jenže v případě HD internet funguje tato cesta podstatně odlišně. Základním rozdílem je fakt, že jsou jednotlivá data průběžně stahována na dílčí body po cestě.

Díky tomu je potom možné načítat data tak, abychom se vyhnuli jinak vyčerpání předem dané kapacity síťových spojů, především potom značně limitovaných polovodičových spojů.

HD internet výhradně od O2

Zatím co můžeme mnohé technologie, které připomínají tuto funkci potkat u různých poskytovatelů různě po světě, tak je v rámci naší republiky internet HD obchodním jménem společnosti O2. samotná společnost O2 je jedním z největších poskytovatelů připojení k internetu, telekomunikačních služeb i internetové televize u nás.

HD internet je přitom od O2 zabezpečený rovnou na několika instancích. Mimo samotného nastavení sítě, která podporuje tuto funkcionalitu se můžeme potkat také s optimalizací domácích zařízení. Ta v rámci prodeje či pronájmu zařízení podporují právě internet přímo na koncovém bodě u vás doma.