Jedná se o jednu z mnoha funkcí, které nám v rámci moderních sítí nabídnou různé routery. Samotný DHCP server je prostředkem, který se užívá u sítí různých rozsahů k tomu, aby docházelo k rozdělování adres napříč celou sítí.

Díky tomu nám tak DHCP server umožňuje komunikaci v síti na takové úrovni, která by bez něj nebyla možná. A to především v tom smyslu, že DHCP serveru zařizuje přiřazení všeho potřebného, aby cílové zařízení mohlo komunikovat a užívat jak síťové funkce, tak i připojení k internetu.

Jaká je základní funkce DHCP?

Základní funkce DHCP spočívá v tom, že přiřazuje jednotlivým zařízením v počítačové síti takzvaní IP adresy. Jedná se o logickou adresu, kterou dostávají různá zařízení pro potřeby komunikace. Ať už tak posíláte data napříč sítí, nebo užíváte internetové připojení, tak potřebujete IP adresu k tomu, aby bylo možné příchozí i odchozí data jednoduše a jednoznačně adresovat.

Proč používat DHCP?

Zásadní otázkou může být, proč používat vůbec DHCP? IP adresy totiž lze nastavit v síti manuálně. Problémem ale je, že bychom to museli dělat zvlášť pro každé zařízení, které se připojí do sítě. To znamená, že by chtěla návštěva přístup k internetu a musela by si kvůli tomu nastavovat pevnou IP adresu v jakémkoliv zařízení. Naopak pokud je aktivní DHCP, tak jednoduše stačí zařízení připojit do sítě. Inicializace a přiřazení adresy pak proběhne zcela samo.

Co může plnit úlohu DHCP serveru?

Úlohu DHCP může víceméně plnit poměrně dost velké množství různých zařízení. Primárně se v rámci sítí používají routery, servery nebo switche, které podporují právě funkcionalitu DHCP a mohou tak přiřazovat IP adresy jednotlivým zařízením v rámci sítě. Nejsou tak potřeba ani žádná specifická nebo nadstandardní zařízení, aby bylo možné DHCP používat.